Vuoden 4H-yritys -kilpailu

Vuoden 4H-Yritys -kilpailu kestää kalenterivuoden.
Kilpailuun voivat osallistua kaikki vuoden aikana toiminnassa olleet 4H-Yritykset.


Kilpailuun osallistutaan aineistolla, joka sisältää kolme osaa:


1) 4H-Yrityksen toimintakertomus + kopio perustamisilmoituksesta (mukaan voit liittää valokuvia, lehtileikkeitä yms. yritystoimintaasi liittyvää),

2) 4H-Yrityksen talousraportti

3) 4H-yrittäjän tai 4H-yrittäjien tekemä lyhyt vapaamuotoinen selostus siitä, miksi juuri kyseisen yrityksen tulisi olla Vuoden 4H-Yritys.

Materiaali voidaan toimittaa joko sähköisesti tai paperiversiona postin välityksellä. Aineisto nidotaan yhteen ja sen kansilehdessä on seuraavat tiedot: 4H-Yrityksen nimi, yrittäjän nimi (nimet), 4H-yhdistyksen nimi sekä yhteyshenkilön nimi yhteystietoineen. Jos aineisto halutaan palautettavan kilpailun jälkeen, pitää sitä erikseen pyytää. 


Millainen 4H-Yritys voittaa?


Vuoden 4H-Yritys kilpailussa arvioidaan muun muassa seuraavia asioita:

1. 4H-Yrityksen toiminta
Miten 4H-Yritys on vuoden aikana toiminut. Arvioitavia kohtia ovat muun muassa:

  • Liikeidea ja innovatiivisuus
  • Yritystoiminnan toteutus ja markkinointi
  • Yhteistyö ja verkostoituminen
  • 4H-arvojen näkyminen yritystoiminnassa
  • Tulevaisuuden suunnitelmat.

2. 4H-Yrityksen toimintakertomus

  • Miten selkeästi ja kuvailevasti 4H-Yrityksen toimintakertomus on tehty. Valokuvat yrityksen toiminnasta ovat toivottavia.

3. 4H-Yrityksen talous

  • Miten yritystoiminta on taloudellisesti onnistunut.

4. Ekologisuus

  • Miten ympäristönäkökulmat on otettu 4H-Yrityksen toiminnassa huomioon.

Olethan innostunut mainostamaan yritystäsi ja 4H-yritystoimintaa myös tiedotusvälineille!