Kehitysyhteistyö

Neljä hoota pätevät myös Afrikassa!

 

4H:n kehitysyhteistyöllä on kaksi tavoitetta: tuemme nuorten omatoimisuutta ja yritteliäisyyttä ja samalla kehitämme omien nuortemme valmiuksia kohdata maailma ja globaalit haasteet avoimin silmin.

Suomen 4H on tehnyt kehitysyhteistyötä yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Keskitymme kahteen Afrikan maahan, Namibiaan ja Tansaniaan. Molempien maiden 4H-toiminta on perustettu Suomen 4H:n tuella, Tansaniassa vuonna 1993 ja Namibiassa vuonna 2005. Yhteensä 4H-järjestö toimii Afrikassa 12 maassa, joissa on yhteensä 250 000 4H:laista.

Lue lisää Namibiasta ja Tansaniasta! 

Molemmissa maissa nuoret tarvitsevat kannustusta yritteliäisyyteen ja vastuun ottamiseen omasta elämästä. Monilla nuorilla ei ole mahdollisuutta kouluttautua peruskoulua pidemmälle ja kouluja käymättömien nuorten työllisyystilanne on huono. Lisäksi he tarvitsevat käytännönläheistä koulutusta ja neuvontapalveluja. 4H:lla on hyvät valmiudet tukea kaikkea tätä.

Kehitysyhteistyömme perustuu ulkoasiainministeriön hanketukeen. Osa rahoituksesta tulee omasta budjetistamme. Pyrimme saamaan mukaan myös suomalaisia yrityksiä ja yksityishenkilöitä. Tule mukaan tukemaan hankkeitamme, 4H:n kautta vaikutat varmasti!

 

In English

The Finnish 4H Foundation has been active in Africa for over 20 years. Read more