KV-tiimi

KV-Tiimin nimi on nykyään Faboulous Four H Network! Lyhyesti F4N.

 

Kansainvälinen tiimi eli KV-tiimi on nuorten omasta innostuksesta muodostunut ryhmä, joka ideoi ja kehittää 4H-järjestön kansainvälistä toimintaa yhdessä kansainvälisen yksikön kanssa. KV-tiimin isompi tiimitapaaminen järjestetään kerran vuodessa. 

KV-tiimitapaamisessa arvioidaan vuoden aikana saatuja tuloksia ja suunnitellaan seuraavan vuoden toimintaa. Vuoden aikana KV-tiimiläiset jakaantuvat noin neljään - kuuteen pienryhmään, joissa työskennellään itsenäisesti, käyttäen apuna lähinnä sähköpostia ja Facebookia. Tietenkin tarvittaessa ryhmä voi myös tavata. KV-tiimiläiset ovat kansainvälisistä asioista kiinnostuneita nuoria. Jotkut heistä ovat myös osallistuneet aiemmin johonkin kansainväliseen nuorisovaihtoon tai tapahtumaan.

Tule mukaan KV-tiimiin!

Toivomme KV-tiimiläisiltä luovuutta, ideoita, sitoutuneisuutta ja vapaaehtoisuutta erilaisten tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen. Tarvitsemme mukaan myös tiedottajia, sanansaattajia ja vaikuttajia.

Lisätiedot: Päivi Haapasalo, paivi.haapasalo(at)4h.fi tai p. 044 783 0306