Ilmajoen 4H-yhdistys

Tavoitteenamme on, että 4H-toiminnassa mukana olevista lapsista kasvaa aktiivisia, vastuullisia ja yritteliäitä nuoria. 4H-toiminta tukee kaikissa ikävaiheissa lapsen ja nuoren kasvua kestävään elämäntapaan, työhön ja yrittäjyyteen. Kestävä elämäntapa tarkoittaa 4H-järjestössä ruokakasvatusta, kädentaitoja, nuorten kestävän metsä- ja luontosuhteen rakentumisen tukemista sekä kestäviin valintoihin kannustamista.

Työmme perustana ovat ihmisen kokonaisvaltaista kehitystä kuvaavat arvomme (Hands, Head, Heart ja Health), jotka on käännetty suomeksi Harkinta, Harjaannus, Hyvyys ja Hyvinvointi. Ne sisältävät ajatuksen lapsen ajattelun, taitojen ja tunne-elämän tasapainoisesta kehityksestä ja tätä kautta rakentuvasta hyvinvoinnista. Pidämme arvoja esillä kaikessa toiminnassamme.

Toimintamenetelmämme Tekemällä oppiminen ”Learning by doing” perustuu amerikkalaisen kasvatusfilosofin John Deweyn teoriaan. Tärkeitä asioita lapsen ja nuoren oppimisessa ovat oma kokemus ja yhteisöllisyys. 4H:ssa lapset ja nuoret saavat tehdä ja oppia aitoja asioita, aidoissa ympäristöissä itse toimien. Meillä lapsi ja nuori saa turvallisen ja välittävän harrastusympäristön, aikaa ja kasvua tukevia aikuisia.

Kasvatamme lapsia ja nuoria aktiiviseen kansalaisuuteen, kestävään elämäntapaan sekä tekemään, kokemaan ja ottamaan vastuuta kehittämällä heidän yrittäjyysvalmiuksiaan. Yrittäjyyskasvatuksella on ollut toiminnassamme järjestön perustamisesta lähtien tärkeä asema. Siihen liittyen 4H:lla on oma toimintamalli, joka tunnetaan nimellä ”Kolme askelta työelämään”.

Kolme askelta työelämään

Toteutamme paikallisyhdistyksissämme yrittäjyyskasvatusta Kolme askelta työelämään -mallimme mukaisesti. Malli sisältää 4H-toiminnalle määritellyt avaintuotteet: Ryhmätoiminta, 4H-akatemia, Työpaikka ja 4H-yritys.

Kolme askelta työelämään – yrittäjyyskasvatuksen toimintamalli


1. Ryhmätoiminta – arjen taitoja

4H-harrastekerhot ovat ryhmätoiminnan tärkein muoto. Kerhoissa lapset oppivat monipuolisesti kestävään elämäntapaan liittyviä arjen taitoja sekä yritteliään ihmisen perusvalmiuksia. Leirit, kilpailut ja kouluyhteistyö tarjoavat lisää mahdollisuuksia ryhmässä toimimiseen, oppimiseen ja harrastamiseen. TOP-tehtäväsivusto on kerhonohjaajille ja ammattikasvattajille suunnattu, myös lapsille avoin tehtäväpankki. Sen aihepiirit ovat keskeisiä kaikissa Kolme askelta työelämään -mallin vaiheissa. TOP on viesti tekemällä oppimisen toimintamenetelmästämme. Kirjaimet tulevat sanoista Tekemällä Oppii Parhaiten.


2. 4H-akatemia – työelämätaitoja

4H-akatemia on monipuolinen tekemisen ja oppimisen ympäristö 13 – 28-vuotiaille. Se on osaamisen näkyväksi tekemistä, opintopisteitä ja osaamismerkkejä. Akatemia on hyödyllisiä työelämätaitoja, yrittäjyyttä, kansainvälisyyttä, omia projekteja ja tekoja oman elinpiirin, luonnon, ympäristön ja muiden ihmisten hyväksi, vapaaehtoisuutta ja vaikuttamista.


3. Työpaikka ja 4H-yritys – ensimmäisiä työkokemuksia

4H:n kautta jo yli 13-vuotias voi saada ensimmäisen työkokemuksen ja päästä kokeilemaan yrittäjyyttä ohjatusti. Yhdistykset valmentavat nuoria työtehtäviin ja työllistävät nuoria vastuullisesti. Nuori voi työllistyä 4H-yhdistykseen, yhdistyksen kautta tai työllistää itsensä perustamalla oman 4H-yrityksen.